Missiomme on nopeuttaa vihreää siirtymää vihreillä polttoaineilla ja kemikaaleilla

Kehitämme vihreän vedyn tuotantolaitosta. Sen avulla pystymme korvaamaan ilmastolle haitallisia fossiilisia polttoaineita ja luomaan samalla työpaikkoja vihreän siirtymän saralla.

Vetyyn pohjautuvat ratkaisut ovat keskiössä, kun haluamme vähentää kasvihuonepäästöjä ja tukea talouskasvua. Vihreät vetytuotteet ovat myös avainroolissa tuomassa sähkömarkkinoille joustavuutta.

Vihreää vetyä valmistetaan uusiutuvalla sähköllä, ja Suomella on tähtäimessä merkittävät uusiutuvan energian resurssit. Vetytuotteiden tuotanto avaakin mahdollisuuden parantaa energiaomavaraisuuttamme.

Vihreälle ammoniakille löytyy sekä olemassa olevia että uusia markkinoita

Keskitymme ensisijaisesti vihreään ammoniakkiin, joka on vedyn johdannainen. Tutkimusten mukaan sillä on edellytykset saavuttaa nykyisten fossiilisten markkinoiden hintataso ensimmäisenä power-to-x–tuotteena. Se on nestemäisenä vetyä helpommin varastoitavissa ja siirrettävissä, ja sen logistinen verkosto on jo olemassa. Se on erinomainen polttoaine merenkulun tarpeisiin.

Tällä hetkellä ammoniakkia käytetään esimerkiksi typpilannoitteiden raaka-aineena. Ammoniakin kotimainen tuotanto parantaa siten myös maatalouden huoltovarmuutta.

Vihreä vetyhankkeemme Naantalissa on saanut vahvan startin

Ensimmäisen vetyhankkeemme tarkoituksena on tuottaa synteettistä polttoainetta ja kemikaaleja nykyisen markkinan tarpeisiin sekä luoda mahdollisuus uusien markkinoiden syntyyn.

Olemme saaneet laajasti tukea hankkeemme tärkeydelle. Käytettävissämme on maailmanluokan insinööriosaamista, ja tuleva tehtaamme sijaitsee Naantalissa optimaalisella paikalla.

Lue lisää hankkeestamme 

Ajankohtaista

24.11.2022

Green NortH2 Energylle 2,3 miljoonan euron T&K-laina Business Finlandista vihreän vety- ja ammoniakkituotannon kehittämiseen

Business Finland on myöntänyt Suomen vihreän ammoniakkituotannon edelläkävijälle, Green NortH2 Energylle, tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen. Yhtiö kehittää sen tuella vihreän vedyn ja ammoniakin tuotantokonseptin. Yhtiöllä on merkittävä rooli Suomen huoltovarmuudessa ja vihreässä siirtymässä.

Lue lisää

21.09.2022

Green NortH2 Energy, Meriaura ja Wärtsilä yhteistyöhön vihreällä ammoniakilla kulkevan rahtilaivan rakentamiseksi

Green NortH2 Energy, Meriaura ja Wärtsilä ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen vihreää ammoniakkia polttoaineena käyttävän rahtialuksen rakentamisesta. Meriaura tilaa Wärtsilän modulaarisilla monipolttoainepääkoneilla varustetun aluksen ja operoi sitä, kun taas Green NortH2 Energy toimittaa uusiutuvalla sähköllä tuotetun vihreän ammoniakin sen polttoaineeksi. Aluksen toimitus on suunniteltu vuodelle 2024 ja vihreällä ammoniakilla liikennöinnin on tarkoitus alkaa vuonna 2026.

Lue lisää

15.09.2022

Green NortH2 Energy on tehnyt vihreälle vetyhankkeelleen tonttivarauksen Naantalissa

Green NortH2 Energy Oy on varannut Naantalista Luolalan alueelta tontin vihreän vetyhankkeensa suunnittelun edistämiseksi. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa uusiutuvaan sähköön pohjautuvia vetytuotteita, kuten vihreää ammoniakkia. Tämä mahdollistaa sekä globaalia että paikallista vihreää siirtymää ja parantaa Suomen huoltovarmuutta. Tällä hetkellä yhtiö tarkastelee vaihtoehtoisia sijainteja tuotantolaitokselle.

Lue lisää