Missiomme on nopeuttaa vihreää siirtymää vihreillä polttoaineilla ja kemikaaleilla

Kehitämme vihreän vedyn tuotantolaitosta. Sen avulla pystymme korvaamaan ilmastolle haitallisia fossiilisia polttoaineita ja luomaan samalla työpaikkoja vihreän siirtymän saralla.

Vetyyn pohjautuvat ratkaisut ovat keskiössä, kun haluamme vähentää kasvihuonepäästöjä ja tukea talouskasvua. Vihreät vetytuotteet ovat myös avainroolissa tuomassa sähkömarkkinoille joustavuutta.

Vihreää vetyä valmistetaan uusiutuvalla sähköllä, ja Suomella on tähtäimessä merkittävät uusiutuvan energian resurssit. Vetytuotteiden tuotanto avaakin mahdollisuuden parantaa energiaomavaraisuuttamme.

Vihreälle ammoniakille löytyy sekä olemassa olevia että uusia markkinoita

Keskitymme ensisijaisesti vihreään ammoniakkiin, joka on vedyn johdannainen. Tutkimusten mukaan sillä on edellytykset saavuttaa nykyisten fossiilisten markkinoiden hintataso ensimmäisenä power-to-x–tuotteena. Se on nestemäisenä vetyä helpommin varastoitavissa ja siirrettävissä, ja sen logistinen verkosto on jo olemassa. Se on erinomainen polttoaine merenkulun tarpeisiin.

Tällä hetkellä ammoniakkia käytetään esimerkiksi typpilannoitteiden raaka-aineena. Ammoniakin kotimainen tuotanto parantaa siten myös maatalouden huoltovarmuutta.

Vihreä vetyhankkeemme Naantalissa on saanut vahvan startin

Ensimmäisen vetyhankkeemme tarkoituksena on tuottaa synteettistä polttoainetta ja kemikaaleja nykyisen markkinan tarpeisiin sekä luoda mahdollisuus uusien markkinoiden syntyyn.

Olemme saaneet laajasti tukea hankkeemme tärkeydelle. Käytettävissämme on maailmanluokan insinööriosaamista, ja tuleva tehtaamme sijaitsee Naantalissa optimaalisella paikalla.

Lue lisää hankkeestamme